میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (ک)

#
نام همسر کوروش بزرگ کاساندا 1
یکی از شخصیتهای شاهنامه کتایون 2
ناز و غمزه کرشمه 3
موی پیچیده ، دختری با موهای مجعد کلاله 4
شاهدخت ، دختر شاه کیاندخت 5
دختر گیتی کیاندخت 6
ماده ای که مس را به طلا تبدیل میکند کیمیا 7
جهان کوچک کیهانه 8

توضیح

نام (گ)

#
حالت قرار گرفتن گلها روی شاخه گل آذین 1
آراینده گل گل آرا 2
ستاره شمالی گلاویژ 3
فروزنده گل گل افروز 4
دسته گل گلاله 5
آنکه اندامش مانند گل است گل اندام 6
گیاهی برای زینت گل گلاویز 7
بانوی چون گل گلبانو 8
مثل گل بهاری گلبهار 9
برگ گل ، پر گل گلپر 10
پری همچون گل گلپری 11
کسی که چهره اش به لطافت گل است گل پونه 12
دختر گل گلدخت 13
به رنگ گل ، مانند گل گلدیس 14
بسیار زیبا همچون گل گلرخ 15
گلزار و گلستان گلشن 16
ریزنده گل گلریز 17
زائیده گل گلزاد 18
مثل گل گلسا 19
درخشان چون گل گلشید 20
گل انار ، شکوفه انار گلنار 21
 کسی که ناز و غمزه اش مثل گل است گلناز 22
گل بانو ، خانم گل گلنسا 23
شیرین مثل گل گلنوش 24
کسی که همچون گوهر نازش گرانبهاست گوهر ناز 25
دنیا ، جهان ، عالم گیتی 26
موی بلند زنان گیسو 27

توضیح

نام (ل)

#
گلی به رنگهای زرد و نارنجی لادن 1
گلی که رنگهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ لاله 2
کسی که روی همچون لاله دارد لاله رخ 3
دختر لاله لاله دخت 4
تبسم لبخند 5
چهره ، سیم لقاء 6
محبوب همه لیدا 7

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۴ بعد از ظهر  توسط محمد  |