میخواهم برترین باشم، به همین سادگی !

نرم افزار اندروید تاچ شارژ
الف ب  |  پ ت ج  چ  خ   |   د ر ز   |   س ش   |   ف ک   |   گ م   |  ن و هـ ی

پسران  =>

گزینش
الف ب  |  پ ت  ج  خ   |  د  ر  ز  ژ  س  |  ش غ  ف   |   ک گ ل   |  م ن هـ ی

دختران  =>


توضیح

نام (س)

#
رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند ساسان 1
سیه چرده - جهان پهلوان ایرانی وجد رستم سام 2
ترتیب ، نظام ، زندگی سامان 3
بالا مقام سالار 4
مقدس ، محترپ سپنتا 5
اسفند سپند 6
آسمان ، نام فرزند کیخسرو سپهر 7
بخشیده اسمان - داماد داریوش هخامنشی سپهرداد 8
شنیدن و فرمانبرداری - فرشته مظهر اطاعت سروش 9
شناگر ، فرد سوبا 10
خانواده‌ای در دوره اشکانیان که قدرتمند بودند سورن 11
سرخ روی ، نام پسر رستم سهراب 12
کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان سهند 13
شاهزاده سنجر 14
مجرد - نام پسر کیومرث سیامک 15
دارنده اسب سیاه ، فرزند کیکاووس سیاوش 16
مرد دانشمند ، نام پدر شیخ ابوعلی سین سینا 17
نام رودی در منطقه کردستان ایران سیروان 18

توضیح

نام (ش)

#
مهربان ، با محبت شادمهر  1
پسر شاه ، شاهزاده - نام چند تن از شاهان ساسانی شاهپور 2
شاه منظر ، کسی که رخساری همچون شاه دارد شاهرخ 3
خواست شاه شاهکام 4
پرنده‌ای شکاری شاهین 5
سزاوار شایا 6
شرمسار ، خجل شرمین 7
یکی از سرداران معاصر شاپورذوالاکتاف ساسانی شروین 8
 شعله آتش ، سنگ آسمانی ، ستاره دنباله دار شهاب 9
درخورشاه ، لایق شاه شهبار 10
باز سفید رنگ ، شاه باز شهباز 11
پر بزرگ پرندگان شهبال 12
پرشاهانه شهپر 13
شاه عادل شهداد 14

«شهرام» معادل فارسی "میکائیل" است

شهرام 15
هدیه شهر شهرداد 16
شاهروز - روز شاهان شهروز 17
 پادشاه ، یارشهر ، نام پسر برزوپسر سهراب شهریار 18
پهلوان و دلاور شیردل 19
 شیر بچه ، همچون شیر شیرزاد 20
به رنگ شیر ، مانند شیر شیرنگ 21
پهلوان معاصر با گشتاسب ، نام سردار فریدون شیرو 22

کلید واژه ها : فرهنگ نامهای ایرانی - نام های پسران و دختران - نام های فارسی - نامهای پارسی - اسم های ایرانی و فارسی - اسامی زیبای فارسی
Keywords : Iranian names directory - Boys and girls name - Persian Names - Iranian names
Kelidwajeha : Farhane namhaye Irani - Nam haye Pesaran va Dokhtaran - Namhaye farsi - Namhaye Parsi - Esmhaye Irani va Farsi - Asamiye zibaye farsi

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ساعت ۱۵:۱۱ بعد از ظهر  توسط محمد  |